Edmund Husserl

seznam použitých zkratek

Edmund Husserl (1848-1938)

shrnutí toho nejdůležitějšího:
můžeme vnímat vše
věci mimo nás – fenomény
jevy, činy a já spolu souvisí

Životopis E. Husserla:

Narodil se v Prostějově, bavila ho matematika a přírodní vědy; matematiku vystudoval ve Vídni, ale později se pod vlivem Franze Brentana přeorientoval na filozofii. Posledních 13 let působil na Freiburské univerzitě ve Schwarzwaldu. Hodně psal – 47 tis. stran těsnopisem a 12 tis. strojopisně; po jeho smrti vyšlo jeho dílo ve více než 20 svazcích.Základní otázka – jak souvisí objektivní skutečnost s myšlenkovým světem člověka?Podle EH můžeme vnímat veškerou skutečnost v našem okolí, vnímáme na základě subjektivní intuice a zaměření. Věci „mimo nás“ prožíváme jako fenomény – jevy, které nám ukazují podstatu každé vnímané věci. Abychom pochopili plný význam jevů, musíme zkoumat vědomí pozorovatele. Mezi jevy, činy a „já“ pozorovatele existuje souvislost.
Husserlova teorie poznání je založena na intuici se značnou dávkou subjektivity.