Hormony slinivky a nadledvinek

slinivka břišní – pankreas
•    smíšená žláza – zevně sekreční část vylučuje pankreatickou šťávu
•    Langerhansovy ostrůvky – 1 mil. a dohromady váží pouze 1 gram; beta-buňky prod. inzulín, alfa-buňky glukagon
•    inzulín
•    snižuje hladinu glukózy v krvi; glukóza je hlavní zdroj energie v těle a inz. způsobuje, že může vstupovat do buněk – to může i bez inzulínu, ale jen málo; trochu lépe to umějí nervové buňky
•    cukrovka (diabetes mellitus DM) – vysoká hladina glukózy v krvi, ale ta nemůže vstupovat do buněk
•    zvyš. lipogenezi, reg. tvorbu tukových zásob, zvyš. tvorbu bílkovin, má antilipolytický účinek
•    glukagon
•    opačné účinky – zvyšuje hladinu gluk. v krvi ovlivněním rozpadu glykogenu v játrech a způsobuje rozpad tukové tkáně
•    DM I. (= inzulinodependentní, IDDM) – začíná zpravidla v dětském věku, postupně se snižuje sekrece inzulinu; nutná doživotní substituce inzulínu
•    DM II. (= non-inzulinodependentní, NIDDM) – hladina inzulínu normální n. zvýšená; porucha inz. receptorů, ve stáří
•    diabetikům hrozí poškození sítnice, nervů (bolesti, brnění), cév, ledvin

nadledvinky – glandulae suprarenales
•    pyramidový tvar, nasedají na ledviny; kůra, dřeň
•    dřeň – není životně nezbytná
•    zdroj katecholaminů – adrenalin a noradrenalin NA (sekrece při stresu, chladu, snížení hladiny glukózy – proto při hladu podrážděnost)
•    rozšiřují cévy v koster. svalstvu a zužují je v tráv. traktu, vzestup tlaku, rozšíření průdušek > zvýš. ventilace plic, stimulace srdce, štěpení glykogenu >> mobilizace (útok, útěk)
•    kůra – bez ní do týdne smrt; produkuje steroidy (steroidní hormony)
•    glukokortikoidy (kortizon, kortikosteron), mineralokortikoid aldosteron, androgeny (mají i Ž) a v malé míře estrogeny
•    aldosteron – řídí zpětné vstřebávání sodíku (a tím i vody z primární moči), vylučování K, Mg …; řízen hladinou Na v krvi, TK a objemem extracelulární tekutiny
•    glukokortikoidy – zvyšují štěpení bílkovin, hlad. glukózy v krvi, mají imunosupresivní účinek (užívají se při alergiích, po transplantacích)