Hormonální systém

Regulační systémy org. – nervový, hormonální, imunitní > integrují Č org. a navzájem se ovl.

•    endokrinní žlázy – uvolňují své působky do krve
•    exokrinní žlázy – uvlňují látky vývodnou trubicí ven (slzná, slinná)
•    parakrinní – látky ovl. všechny b. ve svém okolí
•    autokrinní – buňky látkami, které produkují, ovlivňují samy sebe

hormony
•    rozváděny krví po celém těle, ale působí jen tam, kde se naváží na receptory
•    vylučovány pulzovitě
•    velmi účinné i v malém množství, většinou působí specificky, tj. na konkrétní tkáň a nejsou vzájemně zastupitelné (mají přesný účinek)
•    volně v krvi a/nebo vázány na nějaký přenašeč
•    jsou to látky různé povahy (zprav. bílkovinné n. tukové), někt. hormony bílk. typu jsou jako prekurzory (musí se teprve aktivovat)
•    nástup účinku během několika vteřin (NA) až dní (tyroxin)
•    tvoří i mozek, tráv. trakt, srdce, pohl. org. a placenta

regulace hladiny hormonů
•    většinou na základě zpět. vazby – buď urč. reakce n. hladina samotného hormonu
•    zpět. vazba pozitivní / negativní