Hans J. Eysenck – rysový a empirický přístup

seznam použitých zkratek

Hans Jürgen Eysenck (1916-1997)

rysový a empirický přístup

shrnutí toho nejdůležitějšího:
superrys-typ > jednotl. rysy > habituální odezva > specifická odezva
extra-/introverze, neuroticismus/stabilita, psychiticismus/síla ega
arousal – introverti jsou více vnímaví vůči stimulaci
faktorová analýza, důraz na genetické vlivy, empirik

Životopis H. Eysencka:

Narozen v Berlíně, matka herečka, otec zpěvák, rozvedli se, když HJE byly dva roky, dál u babičky. Kvůli nacismu do Francie, kde vystudoval P, za války v psychiatrické nemocnici léčil vojáky se stresovými reakcemi, vyučoval psychologii na řadě univerzit.
Někt. díla: Dimenze O (1982), Vědecké studium O (1952), Struktura lidské O (1965)Stejně jako Cattell – úkolem P je predikce chov., klíčem je faktorová analýza – byl empirik > výzkum začíná hypotézou, která se potvrzuje (RC teoretik – nejdříve výzkum a vlastnosti se objeví). Kladl větší důraz na genetické vlivy, které podle něj determinují rysy a typy primárně.hierarchický model struktury O:

 • nejvýše jsou tzv. superrysy neboli typy; např. extraverze, jsou kontinuální; mají největší vliv na chov.
 • jednotlivé rysy – jsou zahrnuty v superrysech (sociabilita, živost, …)
 • habituální odezvy (HR), které jsou odvozeny z množství
 • specifických odezev (SR)
  např. potřásání rukama, zdravení ostatních (SR) jsou habituální odezvy na pozdrav druhých; pokud koreluje s dalšími jako hovornost, společenskost > rys sociability > koreluje s aktivitou, asertivitou > superrys (typ) extraverze

nalezl dvě zákl. dimenze rysů:

 • extraverze – introverze
 • neuroticismus (labilita) – stabilita
  > jsou ortogonální a statisticky nezávislé
  > jejich kombinací vznikají 4 typy osobnosti – sangvinik, cholerik , flegmatik, melancholik – většina lidí u středu

později koncipoval ještě jeden rys – psychoticismus vs. síla ega:

 • vysoký skór psychot.: egocentrismus, impulzivita, necitlivost vůči druhým; obtížně vycházejí s druhými, dělají naschvály
 • genetická predispozice stát se psychotickým
 • také kontinuum; více u M

rozdíly v extra- introverzi:

 • podle aktivace – arousal (EEG; spánek – panika)
 • introverti jsou vysoce vnímaví ke stimulaci, zatímco extraverti jsou necitliví – proto vyhledávají excitující situace

rozdíly v neurot. – stab.:

 • souvisí s limb. systémem
 • vysoký neur. – rychlejší a trvalejší reakce

> osoby s vysokou introverzí a neuroticismem – kandidáti na úzkostné poruchy – fobie, obsese, stres
> osoby s vys. extraverzí a neuroticismem – psychopatické (antisoc.) poruchy

empiricky ověřené rozdíly mezi int. a ex:

 • I – teorie, věda; E – práce s lidmi
 • I – masturbace; E – více sex. partnerů
 • I – vyšší stupeň VŠ vzděl., studium končí z psychiatrických důvodů; E – končí ze školských důvodů
 • I – vyšší arousal ráno; E – večer
 • zásadní rozdíl je v jejich citlivosti vůči stimulaci – Corcoran 1964 – test citrónové kapky – 4 kapky na jazyk – introverti 2x více slin než ex. – fyziolog. rozdíl podle HJE