Gestalt psychologie

seznam použitých zkratek

Wolfgang Köhler a Kurt Koffka

tvarová psychologie  – gestaltismus, Gestalt psychologie

shrnutí toho nejdůležitějšího:
neustálá diferenciace > vnímání > chování
na úrovni diferenciace máme svobodu volby

gestalt (tvarová) psychologie

  • Německo, druhá pol. 19.st. – Wolfgang Köhler (obrázek vlevo) a Kurt Koffka (vpravo)
  • ovlivněna existencialismem


diferenciace

  • vydělování tvaru (gestaltu) od pozadí > stále diferencujeme, i když si to ne vždy neuvědomujeme
  • jakýkoli předmět, který vydělíme z vnímané sestavy, se stává tvarem; ostatní pozadím
  • diferenciace vede ke vnímání, vnímání vede k chování
  • na taneční zábavě – hoch jde do sálu, vzadu skupina dívek, všimne si vysoké černovlásky (diferencuje ji ze skupiny), uvědomuje si ji (vnímání) a požádá ji o tanec (chování)
  • rozhodnutí jsou svobodná, protože na úrovni diferenciace máme svobodu volby – můžeme zvolit jakýkoli dostupný objekt; po vydělení objektu tento pozdvihujeme na úroveň tvaru > je vnímán > odezva v chování (váza – vnímáme jako celek; vydělíme čáry po stranách > dva obličeje = tvar; váza = pozadí)

> a diferenciace není nic jiného, než se rozhdujeme, co je pro nás důležité a co ne; to důležité je tvar, nedůležitý šum tvoří pozadí