E. Fromm – potřeby, charakter a orientace

seznam použitých zkratek

humanistická PA , neoPA, psychosociální teorie 2/2

Motivační silou nejsou sexuální pudy, ale konflikt mezi usilováním o svobodu a bezpečnost

existenciální potřeby člověka:

 • potř. vztaženosti, souvztažnosti – o někoho pečovat, zodpovídat; ideální je produktivní láska
 • potř. vynikání (dokonalosti) – překonat pasivní animalitu a být tvůrcem vl. života
 • potř. zakořenění – někam náležet, stabilita
 • potř. identity – povědomí jednoty sebe sama, moci říct „to jsem já“; uvědomovat si, kým skutečně čl. je
 • potř. orientačního rámce a oddanosti – konzistentní způsob interpretování komplexnosti světa; potřeba objektu oddanosti (bůh, nějaký cíl)

> zralost spočívá v jejich vyváženosti a integritě

Osobnost je podle EF celkem zděděných a získaných vlastností, jež jej činí jedinečným, produktem <> mezi vroz. potřebami a vlivy soc. norem a institucí. Zákl. složky jsou temperament a charakter. Temperament je konstituční, vrozený, víceméně trvalý a nemá etický význam. Charakter etický význam má, je tvořen hodnotovými volbami jedince, které jsou ovlivňovány soc-kul. okolím.

 • Produktivní charakter – obdarovávání druhých prostř. lásky a práce („Člověk miluje to, pro co pracuje, a pracuje pro to, co miluje.“); aktivita a autentičnost, p zdraví
 • Neproduktivní charakter – jedinec není schopen produkovat, takže buď dostává od druhých, nebo od nich bere (vykořisťuje)

> Každý jedinec má oba charaktery zastoupené v různých proporcích.

Charakterové vzorce jsou založeny na procesu

 1. socializace – vytváření poz. vztahu k druhým; souvisí s produkt. char.
 2. asimilace – získávání, přisvojování žádoucích předmětů, souvisí ne neprod. char.
  Optimum spočívá ve vhodném smíšení těchto dvou procesů


Typy neproduktivní orientace
:

 • receptivní orientace – veškeré zajištění očekáváno od vnějších zdrojů, chtějáí být milování, aniž by sami milovali; submisivní, lehkověrní, sentimentální
 • kořistnická orientace – taky očekává zvnějšku, ale neváhá to získat aktivně, loupením (podle EF je to v podstatě kanibalismus); sami neprodukují, ale přivlastňují; agrese, arogance, egocentrismus, svádění, hrdost, sebedůvěra
 • hromadivá orientace – uchovávat nashromážděný majetek, izolace od druhých, obrany proti zasahování vnějšího světa do vlastních věcí; žijí v minulosti; ridigní, podezíraví, tvrdohlaví, věrní, rezervovaní
 • tržní (marketingová) orientace – cenu věcí určuje trh, vše se získává v procesu výměny; tržní přístup k osobnosti – podle toho, jaký dojem člověk činí, ne jaký je, uspěje na trhu, kde je na prodej stejně jako jiné zboží; oportunní (příležitostní), netaktní, bezcílní, přístupní názorům, velkomyslní, zvědaví

Zralá láska je síla, která podporuje vztaženost a uchovává identitu; vyplývá z produktivní char. orientace. Láska je aktivní silou v člověku, překonává pocit osamění a spojuje s druhými, současně člověku umožňuje být sama sebou. Podle EF spočívá terapie hlavně v obnovení pacientovy schopnosti milovat.

EF je nápadný zejména mírou prosazování soc. faktorů.