Dýchací systém

Dýcháním (ventilací) se do org. přivádí kyslík nezbytný pro získávání energie (oxidace) a odvádí se CO2
•    zevní dýchání – výměna plynů mezi plícemi a okolím a v plicích výměna s krví
•    vnitřní dýchání – výměna plynů mezi krví a tkáněmi – oxidace látek v mitochondriíchdýchací systém
•    dých. cesty a plíce; cesty:
•    nosní dutina (cavitas nasi)
•    sliznice je pokrytá řasinkovým epitelem
•    předehřívá vzduch, zbavuje ho mech. nečistot, zvlhčuje; sídlo čichu
•    pokračuje do nosohltanu
•    nosohltan (nasopharynx)
•    horní úsek hltanu, ústí do něj Eustachovy trubice
•    v blízkosti lymf. uzliny – nosohltanové mandle (bariéra proti vzduchem se šířící infekci)
•    hrtan (larynx)
•    kostra hrtanu je tvořena hrt. chrupavkami (nejv. je štítná chrupavka)
•    hlasivkové řasy
•    od hltanu oddělen hrtanovou příklopkou
•    průdušnice (trachea), …
•    větví se na P a L průdušku (bronchus dexter et sinister) – P průduška pokračuje pod menším úhlem než L, proto vdechnuté předměty větš. končí v PP
•    průdušky se větví do bronchiálního stromu; bronchy s průsvitem <1mm = průdušinky bronchioly

stavba trubic
•    sliznice dých. soustavy
•    vysoké cylindrické buňky
•    produkuje hlen, má řasinky – řas. epitel, který obsahuje vrstvu hlenu
•    podslizniční vazivo – spousta lymfatické tkáně (ve vzduchu je mnoho mikroorg.)
•    svalovina, chrupavčitý n. kostěný skelet, který brání kolapsu

funkce trubic
•    řasinky – mech. zbavení vzduchu od nečistot; ty se v hlenu posouvají stále výš – jsou vykašlány nebo spolknuty
•    bariéra proti infekcím
•    Č hlasivkových vazů > hlas
•    úprava vdechovaného vzduchu – teplota, vlhkost

plíce (pulmo)
•    P – 3 laloky, L – 2 laloky
•    na bronchioly nasedají plicní sklípky – alveoly – jsou bohatě zásobeny kapilárami, je to místo výměny plynů (100m2)
•    aby nezkolabovaly, mají na vnitřním povrchu směs látek tukové povahy – surfaktan (předčasně narozené děti nemají); mezi pohrudnicí a poplicnicí je tekutina (v dut. hrudní je podtlak)

krevní zásobení plic
•    funkční – malý plicní oběh
•    výživný (nutritivní) oběh – O2 pro plíce