Dmitrij N. Uznadze – teorie ustanovky

seznam použitých zkratek

Dmitrij Nikolajevič Uznadze (1887-1950)

teorie ustanovky

Životopis D. N. Uznadzeho:

Pocházel z Gruzie, P vystudoval v Lispku; 1915 založil se svou ženou v Gruzii první ženskou střední školu; spoluzakl. Gr. univerzity – katedra P a laboratoř exp. P; ředitelem Gr. akademie věd.Zaměřenost – p obsah <> aktualizované potřeby a situace, v níž se tato uspokojuje; ustanovka (zaměřenost) je faktor, který determinuje aktivitu O:
prostředí > subjekt (ustanovka) > chování

Prostředí nevyvolává chování přímo, ale působí na subjekt a mění jej vyvoláním ustanovky – zaměřenosti na urč. chování; akty chov. jsou bezprostředně podmíněny subjektem, jeho ustanovkou.
Norakidze – není možná org. p bez organizátora; přizpůsobení se bez toho, kdo se přizpůsobuje; naučení se bez změny O.chování na základě ustanovky vzniká na dvou rovinách:
1.    ustan. vzniká na zákl. aktuální potřeby a reál. situace > impulzivní chov. (i zvířata)
2.    čl. vypracuje ustanovku na úrovni objektivizace; podmíněno myšlením a vůlí
•    tyto dvě úrovně se stále střídají

fixovaná ustanovka – ust., upevněná opakováním a subj,. významností
dispoziční u. – u. mající vysokou subj. hodnotu; určují svéráz, osobitost