Cévy a tělní oběh

cévní systém u čl. – uzavřená soustava trubic

stavba cév
•    endotel – vnitřní nesmáčivá vrstva
•    střední vrstva svaloviny
•    na povrchu vazivo

velký tělní oběh
•    začíná aortou vystup. z levé komory
•    průměr palce
•    kontinuální proud krve je zabezpečován pružníkovým efektem – při systole krev vstříkne do aorty, ta se v jednom místě roztáhne, tj. odteče z ní pouze část krve a zbytek při diastole
•    aorta se větví na arteriae – tepny (5-15mm)
•    mají nejsilnější svalovou vrstvu, čímž mohou měnit svůj průsvit a ovl. tak množství krve
•    na povrchu vlákna symp. nervů, které řídí průsvit cév; dostávají se tak ke všem orgánům
•    arterioly – tepénky – nejvíce mění průsvit, běžně 0,3mm
•    kapiláry – vlásečnice – průsvit v řádech µm
•    celk. plocha přes 6000m2
•    hustota kap. sítě se různí a v jednom okamžiku nejsou nikdy otevřeny všechny kap.
•    mají jen endotel
•    vlastní funkční část cévního systému – tady probíhá výměna látek, plynů a tekutin
•    z cév do tkání O2, H2O, živiny, minerály; naopak CO2, zplodiny
•    denně jde do tkání cca 20l vody, zpět 18l; 2l je tkáňový mok, který se vrací lymfatickým systémem

žilní část
•    (kapiláry >) venuly – žilky > vény – žíly
•    svalová vrstva žíly je mnohem tenčí než u tepny
•    žíly dol. končetin jsou opatřeny chlopněmi (jednosměrný tok krve); poruchy chlopní > varixy (křečové žíly, riziko trombózy)

regulace Č cév
•    celkové – hormony, NS, látky
•    místní – pokles O2, nárůst CO2 a odpadních látek > rozšíření arteriol > více krve tkáním > stimuluje růst a rozšiřování dalších kapilár (nádory si umějí vybudovat vlastní kvalitní kr. systém)