Červené krvinky a krevní destičky

erytrocyty
•    tvar promáčknutého piškotu – mohou se deformovat a dostávat do kapilár
•    bezjaderné b., v žilách 100-120 dní, za tu dobu urazí cca 1000 km
•    v začátku nitroděl. vývoje se tvoří ve slezině a v játrech, od 20. týdne se přidává kostní dřeň, která přejímá veškerou krvetvorbu ve 4-5 letech
•    4-5 x 1012/l > muži víc, protože testosteron zvyšuje produkci erytropoetinu – růst. faktoru pro vznik č. krv.; produkci erytropoetinu stimuluje rovněž potřeba tkání pro O2
•    (staré krvinky jsou likvidovány ve slezině, nevyužitelné barvivo se v játrech mění na žlučové barv.)

hemoglobin
•    F (plod); A (dosp. jed.)
•    červ. kr. barvivo, má 4 atomy železa, které váží kyslík
•    váže i CO2, ale mnohem lépe CO – ten obsadí hemogl., který tak nemůže plnit své fce
•    150g/l, roční produkce 2,5-3kg

trombocyty
•    počet u M a Ž stejný – 150-300 x 109/l, žijí asi 4 dny
•    úlomky megakaryocytu v kost. dřeni
•    trombopoetin – faktor pro růst destiček
•    obsahují váčky, kde jsou látky nezbytné pro srážlivost krve