Buňka – stavba, funkce, organely

buňka:
•    základní stavební a funkční jednotka; nejmenší anat. celek schopný samost. života
•    staveb. prvky – membrány, vlákna a hrudkovité částice
•    organely – funkční jednotky buňky
•    základní fce – uchovat DNA a reprodukovat se; podle DNA syntéza bílkovin pro sebe i celý org.; udržovat stálost vnitřního prostř. a řízenou výměnu látek a energií
•    člověk má 75×1018 buněk – spolupracují a tvoří jediný funkční celek

cytoplazmatická membrána
•    stále se mění, přeskupuje (tzv. tekutá mozaika)
•    tuk, bílkoviny, tuk; na povrchu bílk. receptory
•    odděluje b. od okolí, transport: něco volně (difuze), větší částice pomocí kanálků, ještě větší jsou fagocytovány (endocytóza – pino – a fago-), ven – exocytóza

jádro (nucleus)
•    ohraničené jadernou membránou
•    skoro ve všech buňkách (erytrocyty nemají)
•    obsahuje většinu gen. info (zbytek mitochondrie)
•    uložena ve struktuře DNA, dána pořadím ATCG, obs. 105 genů
•    rozložená dvoušrobovice jedné buňky = 170 cm
•    rozdělená do chromozomů
•    jadérko (nucleolus) – kulovité tělísko, tvoří se zde rRNA; mizí v době dělení buňky, pak se zase vytváří
•    chromozomy – bílkovinný obal + molekuly DNA; somatické buňky 46 chrom., pohl. 23
•    řazeny do karyotypu
•    v době dělení je každý tvořen dvěma dceřinými chr., spojené v místě centromera
•    na konci telomery – bio hodiny; po každém dělení se trochu zkrátí a při dosažení jisté meze se zahájí programovaná autodestrukce buňky (telomeráza – enzym, který umí po dělení chromozom nastavit; mají nádorové buňky)

cytoplazma – bun. tekutina
cytoskelet – síť vláken a trubiček, kostra buňky; stále se přestavuje; transport látek, tvar a event. pohyb buňky

endoplazmatické retikulum
•    navzájem propojené kanálky a váčky
•    drsné (s ribozomy), hladké
•    obsahuje enzymy – upravují všechno, co se dostane dovnitř
•    transportní fce, zásobárna minerálů
•    transport bílkovin vzniklých v rib. do Golgiho komplexu

ribosomy
•    vznikají v jadérku, tvořeny rRNA a bílkovinami
•    syntéza bílkovin
•    volné n. vázané na endo. retikulum

Golgiho komplex
•    kanálky a váčky
•    bílkoviny vzniklé v ribos. a upravené v endo. ret. se zde dotvářejí do definitivní podoby
•    transport bílkovin ven – buď do buňky k jejím potřebám, nebo mimo b.

lyzosomy
•    váčky
•    obs. enzymy, rozkládají bio materiál

mitochondrie
•    energetické centrum b.
•    kolem membrána, vnitřní část je vychlípená dovnitř – tvoří neúplné přepážky
•    enzymy pro oxidaci látek – tvorba energie, skladuje se mj. do ATP a pak cestuje po b.
•    vlastní DNA a RNA – schopné samostatné reprodukce