Bílé krvinky a jejich druhy

bílé krvinky
•    4-9 x 109/l
•    adhezivita (přilnavost) a schopnost pohybu
•    komunikují mezi sebou pomocí cytokinů
•    hl. skupiny – granulocyty (mají v cytoplazmě barvitelné hrudky) a agranulocyty

granulocyty
•    část jich je volně v krvi, část cestuje po stěnách cév, některé přecházejí do tkáně a pak zas zpátky
•    neutrofilní – neutrální barviva; nejv. zastoupení, profesionální fagocyty
•    eosinofilní – kys. barviva; důležité v alerg. reakcích, boj proti parazitům, také fagocytují
•    basofilní – zásaditá barviva; zdroj látek, kt. se uvolňují při zánětech

agranulocyty
•    monocyty – vycestují do tkáně, kde zůstavují a mění se v makrofágy – fagocytují
•    lymfocyty
•    B – vznikají a dozrávají v kostní dřeni, po aktivaci se mění v tzv. plazmatické b. – jsou zdrojem protilátek
•    T – podle thymus – brzlík, kde vznikají u dětí, u dosp. jako ostatní leukocyty vznikají v kostní dřeni
•    T cytotoxické – aktivní zabijáci, rozeznají cizorodé i vl. napadené buňky a aktivně je likvidují (naváží se na ně a naruší jejich stěnu)
•    T helper – spolupracují a aktivizují b., role v imunitní odpovědi
•    T supresorové – tlumí imunitní odpověď > rovnováha
•    NK – natural killer (= nulové)
•    přiroz. zabiják – umí rozpoznat vlastní poškozené, přestárlé a nádorové b., které vznikají v každém organismu
•    dlouhodobý stres a zármutek snižuje počet NK b.

HIV
•    původce nemoci AIDS – získaný syndrom selhání imunity; v r. 2000 ve světě nakaženo 37 mil. osob; krev a tělní sekrety; ovl. i mozk. b.
•    cílem viru jsou TH lymfocyty
•    likviduje aktivní obranyschopnost a nemocní umírají na banální choroby (nachlazení) nebo vzácné nádory
•    přichytí se na TH n. jinou b.; nese v sobě RNA a pomocí enzymu ji přepíše do DNA a tu zabuduje do gen. info napadené buňky; tento provirus může zůstat dobu pasivní
•    při reprodukci napadené b. se tvoří nové viry