Autonomní nervový systém

ANS
•    řídí Č všech vnitřních org.
•    centrální část ANS – jádra v mozku > přepnutí ve vegetativních gangliích > periferní část – vlákna k org.
•    pomalé vedení vzruchů (1-20 m/s)
•    sympatická vlákna (mediátor NA) a parasympatická vl. (ACH) – jsou protichůdné, v Č se doplňují – akce vs. relaxace

sympaticus
•    ganglia těsně podél páteře; vlákna tvoří pleteně ne arteriích – po nich se dostávají k org.
•    krční úsek – svalovina cév hlavy a oka; žlázy hlavy a krku, srdce
•    hrudní úsek – plíce, sklípky, břišní org.
•    břišní úsek – tráv. trubice
•    pánevní úsek – hl. pohlavní orgán

parasympaticus
•    ganglia jsou těsně před inervovaným org. nebo v něm
•    hlavový PASY – z mozk. kmene jdou vlákna spolu s hlavovými nervy k nitroočním svalům, slinným žlázám a s bloudivým nervem k dalším org.
•    křížový úsek – svaly močových a pohl. org, konce tráv. trubice