Angličtina v psychologii 3

Nigel C. Benson – Introducing Psychology (Icon Books, Cambridge 2004)
strana 6-7

What Does Psychology Include?

Unlike the Natural Sciences, P doesn’t have one unifying theory or particular approach …

Physicists: We’re working on a unified field.
Chemists: We have molecular bonding.
Biologists: We have common descent.

Psychologists: We don’t have any particular approach. We have several perspectives…

We shall look at the 6 main approaches or perspectives within Psychology: psychodynamic, behaviorism (behéjviorism), cognitive (incl. Gestalt), humanistic, bio-psychological, social-cultural

In addition to the different perspectives, the subject can be divided into various areas of study in university departments. A typical division would like this:
1. Developmental Psychology; 2. Social Psychology; 3. Comparative Psychology; 4. Individual Diferences; 5. Cognitive PsychologyP; 6. Bio-Psychology; 7. Health Psychology; 8. Organizational Psychology

and now it’s your turn:)

Co psychologie zahrnuje?

Na rozdíl od přírodních věd nemá psychologie jedinou sjednocující teorii nebo specifický přístup …

Fyzikové: Pracujeme na jednotném poli.
Chemici: Máme molekulární vazby.
Biologové: Máme společný původ.
 
 
 
 
Psychologové: Nemáme specifický přístup. Máme několik pohledů…

Podíváme se na šest hlavních přístupů neboli perpektiv v rámci psychologie: psychodynamický, behavioristický, kognitivní vč. gestaltu, humanistický, bio-psychologický a sociokulturní

Kromě odlišných hledisek může být předmět na univerzitních katedrách rozdělen do různých oblastí studia. Typické rozdělení by vypadalo takto:
vývojová psychologie, sociální psychologie, srovnávací psychologie, psychologie individuálních rozdílů, kognitivní psychologie, biopsychologie, klinická psychologie, psychologie práce a organizace

a teď už je to na vás

online kurzy základů psychologie