G. W. Allport – funkční autonomie a hodnoty

seznam použitých zkratek

systematický eklekticismus 4/4

Motivace probíhá vždy v přítomnosti, ale chování, které v minulosti plnilo jistý účel, může přetrvávat a přitom je již zbytečné. Allportův pojem funkční autonomie – má negativní i pozitivní význam:

perseverující funkční autonomie

 • nesmyslná rutina, např. závislost na společenských zvyklostech, návyk na drogy
 • mechanické chování bez vlastní hodnoty – mexičtí rolníci – pokřižovat a políbit si ruku – ale oni nevědí, proč si líbat ruku (kdysi misionáři – měli si udělat křížek překřížením palce a ukazováku a ten políbit > duchovní prospěch, ale dnes tohle nevědí ….)

z já vycházející (propriate) funkční aut.

 • minulému chování je dán nový význam
 • podání rukou – dříve gesto, že nejsem ozbrojen, nyní vřelý projev přátelství

Pro pochopení a popis zralé osobnosti GA zdůrazňuje význam sjednocené filozofie života > hodnoty jako základní přesvědčení o tom, co je a není v životě důležité. Použil koncepci Eduarda Sprangera – typy hodnot (1922). Zatímco Spranger je koncipoval jako typy lidí, GA je bere jako základní hodnotové směřování člověka; u každého jsou zastoupeny v jiném poměru:

teoretický

 • GA – osoba zamřena na hledání pravdy, racionální, kritický, empirický přístup k životu, intelektuální; věda, filozofie
 • Spranger – hodnota – poznávání, cíl – poznání pravdy, char. – individualista, teoretik, abstrakce, poznávání neosobní, neprožitkové

ekonomický

 • GA – hodnotu má vše pragmatické a užitečné; praktičnost, vydělávat peníze
 • ES – hodnota – užitečnost, cíl – obhajoba vlastní existence, char. – hledá užitnou hodnotu, prospěch, vše jako prostředek udržení vl. existence, hodnoty vidí ve vnějším efektu, požitku, blahobytu

estetický

 • GA – hodnotou je tvar, harmonie, měřítkem krása, dokonalost; každá individuální imprese potěší sama o sobě
 • ES – hodnota – krása, cíl – hledání harmonie, char. – citově zal., prociťuje, prožívá po svém, často odtržený od reality

sociální

 • GA – hodnotou a jedinou vhodnou formou mezilid. vztahů je láska; teoretické, ekon. a estet. postoje vidí jako chladné a nehumánní
 • ES – hodnota – láska, cíl – konání dobra, char. – zaměřen na lidi, vždy ochoten pomoci, empatický, v  jeho soc. vztazích dominuje sympatie a antipatie, láska a nenávist

politický

 • GA – zájem o moc, vliv a vůdcovství
 • ES – hodnota – moc, cíl – ovládání druhých, char. – úsilí o moc, ovládání druhých, dominance; má rád, když jsou na něm ostatní závislí, nesnáší konkurenci, sebezdůrazňování

náboženský

 • GA – porozumět světu jako sjednocenému celku, jednotu a vyšší význam hledá v kosmu
 • ES – hodnota – jednota, cíl – překračování a překonávání sebe sama, char. – lhostejný k mater. hodnotám, zaměřen na vyšší cíle, utváření nejvyšších hodnot a pojetí smyslu života

GA pojímá osobní zralost jako výsledek kontinuálního životního procesu stávání se. Zdravá osoba – funkčně autonomní a motivována vědomými procesy; nezdravá – neurotická – osoba – chování ovládáno nevěd. zážitky pramenícími z dětských zážitků.

Atributy psychologicky zralého dospělého člověka:

 • široké vědomí já; aktivní, autentická účast ego na aktivitách; přiměřená sebeláska
 • schopnost vroucích soc. interakcí
 • důvěrnost – intimita – hluboká láska nezatížená přivlastňováním nebo žárlivostí
 • tolerance rozdílů (soucit), respekt a uznání druhým
 • jistota a sebedůvěra, schopnost snášet vlastní nedostatky a frustrace
 • vnímání reálného stavu věcí (ne podle vlastních přání), úsilí o relevantní a reálné cíle
 • náhled na sebe a humor; umí se smát objektům lásky vč. sebe a přitom je stále chovat v lásce
 • sjednocená životní filozofie; umět spojovat názory, mít konzistentní systém hodnot