VINPOCETIN-RICHTER

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – RP

 

Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

VINPOCETIN-RICHTER

(Vinpocetinum)

tablety

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

GEDEON RICHTER Plc.

Gyömröi út 19-21, H-1103 Budapešť, Maďarsko

Složení

    Léčivá  látka:

Vinpocetinum 5 mg v 1 tabletě.

    Pomocné látky:

Koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearan hořečnatý, kukuřičný škrob, mastek, monohydrát laktózy.

Indikační skupina

Psychostimulans, nootropikum, vazodilatans.

Charakteristika

VINPOCETIN-RICHTER zlepšuje prokrvení mozku a látkovou přeměnu mozkové tkáně.

Indikace

VINPOCETIN-RICHTER se užívá především při poruchách prokrvení mozkové tkáně. Jde např. o poruchy paměti, řeči nebo hybnosti, vyvolané nedostatečným prokrvením mozku, o krátkodobé příhody nedokrvení mozku nebo stavy po různých poruchách mozkového prokrvení a aterosklerózu mozkových cév. Dále se také užívá u žen s obtížemi v přechodu (návaly horka, pocení, bolesti hlavy, závratě atp.).

V očním lékařství se VINPOCETIN-RICHTER užívá při poruchách cév sítnice při cukrovce, vysokém krevním tlaku, uzávěru sítnicové cévy anebo při křečích sítnicových cév, také při zeleném zákalu, pokud byl způsoben uzávěrem cévy.

V ušním a nosním lékařství se užívá při poruchách sluchu a závratích, pokud jsou vyvolány nedostatečným prokrvením.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé.

Kontraindikace

Přípravek VINPOCETIN-RICHTER se nesmí užívat při přecitlivělosti na léčivou  látku nebo pomocné látky v přípravku, dále v těhotenství, v období kojení a při krvácivých stavech.

VINPOCETIN-RICHTER není určen pro podávání dětem.

Nežádoucí účinky

VINPOCETIN-RICHTER se obvykle dobře snáší, může však někdy vyvolat přechodný pokles krevního tlaku, pocit slabosti, závratě, bolesti hlavy, zrychlení tepu, pocit horka, zčervenání, bušení srdce. Mohou se objevit zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, sucho v ústech), vzácně  poruchy spánku i ospalost nebo nespavost, případně kožní vyrážky.

Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte ošetřujícímu lékaři.

 

Interakce

Účinky přípravku VINPOCETIN-RICHTER a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Jestli Vám další lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte VINPOCETIN-RICHTER. Než začnete současně s užíváním přípravku VINPOCETIN-RICHTER užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

I když nebyly doposud popsány významné interakce přípravku VINPOCETIN-RICHTER s jinými léky, předpokládá se, že může zesílit účinky léčiv, která rozšiřují cévy nebo snižují krevní tlak.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčil jinak, užívá se v uvedených indikacích třikrát denně 5 – 10 mg (1 až 2 tablety). Tablety se užívají vždy po jídle. Užívání přípravku VINPOCETIN-RICHTER bývá často velmi dlouhodobé a trvání léčby vždy určuje lékař.

Upozornění

Přípravek by mohl zejména na počátku léčby nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách a pod.). Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře!

Předávkování dosud nebylo popsáno. Projevilo by se nejspíše slabostí a závratí, která se zmírní vleže s nohama podloženýma do výšky.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

50 tablet

Datum poslední revize

4.7.2008