TISERCIN

                                                                                                                      68/0044/71-S/C

            Příbalová informace – Rp.

            Informace pro použití, čtěte pozorně!

                        TISERCIN

                        (Levomepromazini hydrogenmaleas)

                        potahované tablety

 

 V:        EGIS Pharmaceuticals Ltd., Budapešť, Maďarsko.

 S:        Levomepromazini hydrogenmaleas 33,8 mg (odpovídá 25 mg levomepromazinu)

            v 1 potahované tabletě.

PL:       Stearan hořečnatý, sodná sůl karboxymethylškrobu, polyvidon,

            mikrokrystalická celulóza, škrob, monohydrát laktózy, oxid titaničitý,

            hypromelóza, dimetikon, stearan hořečnatý.

IS:        Neuroleptikum.

CH:       Tisercin je přípravek s výrazným tlumivým a uklidňujícím účinkem.

            Zesiluje účinek léků proti bolestem, navozuje spánek.

 I:         Tisercin se užívá v malých dávkách k léčbě neurotického strachu a úporné

            nespavosti, k léčbě úzkostné deprese s neklidem a dále u chorobných

            představ a halucinací, při výrazné uzavřenosti do sebe s apatií

            a nedostatkem vůle, např. při schizofrenii. Dále se užívá při

            psychomotorickém neklidu a vzrušení, při zvracení, škytavce a úporně

            svědících vyrážkách, ke zmírnění bolesti při předoperační přípravě

            ke zvýšení účinku léků proti bolestem.

            Tisercin je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů.

KI:        Přípravek se nesmí užívat při přecitlivělosti na účinnou látku nebo

            kteroukoliv složku přípravku a nesmí se podávat dětem do 15 let.

            Přípravek se nesmí užívat při těžkém poškození jater, poruchách krvetvorby

            nebo při závažné oběhové nedostatečnosti a dále při nízkém tlaku se

            sklonem k omdlévání.

            Tisercin se nesmí užívat při otravě alkoholem nebo léky. Tisercin se

            nesmí užívat zároveň s inhibitory MAO (některé léky proti depresím).

            Pouze ze zvlášť závažných důvodů se smí Tisercin užívat současně

            s některými léky na spaní, na uklidnění a proti bolestem.

            Pouze ze zvlášť závažných důvodů se užívá v těhotenství a při kojení.

NÚ:       Může se vyskytnout ospalost, zvýšená spavost, závratě, sucho v ústech,

            zrychlení srdeční činnosti, světloplachost, žloutenka, zácpa. Přechodně

            může dojít k vynechání menstruace, k samovolné tvorbě mléka u nekojících

            žen a ke snížení sexuální aktivity. Při případném výskytu těchto

            nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání

            přípravku poraďte s lékařem.

            Ojediněle se může vyskytnout svědící vyrážka nebo porucha krvetvorby

            projevující se bolestmi v krku a potížemi chřipkového charakteru.

            Při výskytu těchto nežádoucích účinků okamžitě vyhledejte lékaře.

IT:        Účinky přípravku Tisercin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou

            navzájem ovlivňovat.  Váš lékař by proto měl být informován o všech

            lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na

            lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku

            Tisercin užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím

            lékařem.

            Při současném užívání Tisercinu a léků snižujících vysoký krevní tlak,

            může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku. Tisercin zvyšuje účinek

            současně užívaných léků na spaní, na uklidnění nebo proti bolestem.

            Současné užívání Tisercinu a pití alkoholických nápojů zvyšuje nebo mění

            účinek alkoholu.

 D:        Přesné dávkování vždy určí lékař. Obvykle je léčba zahájena nízkými

            dávkami, které Vám lékař bude později postupně zvyšovat s ohledem na

            snášenlivost přípravku a po zlepšení stavu postupně snižovat na udržovací

            dávku.

            Zpravidla se užívá 25-200 mg v 1 denní dávce na noc v závislosti na stavu

            nemocného a jeho předchozí zkušenosti s obdobnými léky. V případě potřeby

            lze dávky zvyšovat až na 400-500 mg s maximem dávky na noc. Udržovací

            dávka je obvykle 50-150 mg.

ZP:       Je výhodné lék užít zároveň s jídlem a zapít vodou.

UZ:       Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit motorová vozidla ani vykonávat

            další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění

            a koordinaci pohybů.

            Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.

            Bez porady s lékařem neužívejte žádné léky na spaní nebo proti bolestem.

            Při předávkování, které se může projevit bezvědomím, nebo při náhodném

            požití přípravku dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.

VA:       Přípravek nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na

            obalu.

            Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

BA:       50 potahovaných tablet.