REVIA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Milá pacientko, milý paciente!

Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, protože obsahují důležité údaje o tom, na co je třeba dbát při užívání tohoto léku.V případě dotazů se obraťte na svého lékaře.

 

Název přípravku

REVIA

(naltrexoni hydrochloridum)

potahované tablety

 

Výrobce

Bristol-Myers Squibb, Rue du Docteur Gilles, 28230 Epernon, Francie

 

Držitel rozhodnutí  o registraci

Torrex Chiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika

 

Složení

1 tableta obsahuje: 50 mg naltrexoni hydrochloridum

pomocné látky: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry YS-1-6378-G žlutá

 

Indikační skupina a způsob účinku

Co je ReVia – potahované tablety?

ReVia se používá jako protijed (antidotum)

 

Charakteristika

ReVia snižuje touhu po alkoholu po odvykací terapii a zmírňuje euforické pocity po jeho požití. Účinek

přípravku ReVia spočívá ve značné redukci příjmu alkoholu z důvodu snížení touhy po droze.

Protože užíváním přípravku ReVia jsou blokována vazebná místa pro opioidy (látky související s vyvoláním závislosti), větší počet pacientů je tak schopen abstinovat a vyhnout se opětovnému užívání alkoholu.

 

Indikace

Proč máte přípravek ReVia užívat?

ReVia se užívá jako podpůrné léčivo v rámci komplexní odvykací terapie při léčbě závislosti na alkoholu.

 

Kontraindikace

Kdy nesmíte přípravek ReVia užívat?

Přípravek ReVia nesmíte užívat při:

– známé přecitlivělosti na naltrexon nebo pomocné látky obsažené v přípravku

– užití opiátů pro ovlivnění bolesti bez souhlasu lékaře, který Vám ordinuje přípravek ReVia

– užití opiátů bez úspěšné odvykací terapie

– akutních abstinenčních symptomech

– pozitivním toxikologickém vyšetření na opiáty

– těžkém onemocnění jater nebo akutní hepatitidě

Na co je třeba dbát při těhotenství a v době kojení?

O užívání přípravku během těhotenství nebo kojení může rozhodnout pouze lékař, s přihlédnutím k poměru užitku a rizika pro matku a dítě.

 

 

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Neuvádí se.

 

 

Nežádoucí účinky

Které nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem ReVia?

ReVia je obvykle snášena dobře. Případné nežádoucí účinky, které se také mohou vyskytnout během odvykací periody, kdy ReVia není užívána, se obvykle vyskytují jen na počátku léčby a potom odezní.

Nejčastěji se mohou vyskytnout poruchy spánku, úzkost, nervozita, břišní bolesti a křeče, nevolnost, zvracení, pasivita, svalové a kloubní bolesti, bolesti hlavy, ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, žízeň, zvýšený krevní tlak, deprese, podrážděnost, závratě, kožní vyrážky, opožděná ejakulace, poruchy potence, mrazení, bolesti na hrudi, pocení, zvýšená slzivost.

V jednom případě se vyskytla idiopatická trombocytopenická purpura (onemocnění nejčastěji charakterizované mírným kožním nebo slizničním krvácením), která po odpovídající léčbě vymizela.

Jestliže jste u sebe zpozorovali nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, okamžitě uvědomte svého

lékaře.

 

Interakce s jinými léky

Které léky ovlivňují účinek přípravku ReVia?

Účinky přípravku ReVia a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj.

Během léčby přípravkem ReVia byste neměli užívat jiné léky obsahující opiáty, protože jejich účinek se

může vzájemně rušit. Informujte svého lékaře, jestliže potřebujete užívat přípravek proti kašli nebo léky proti průjmu a bolestem. Předepíše Vám léčiva bez obsahu opiátů.

 

Návod ke správnému užívání

Následující údaje platí, pokud Vám Váš lékař nepředepsal přípravek ReVia jinak.

Obvykle se užívá 1 potahovaná tableta přípravku ReVia 1× denně spolu s malým množstvím tekutiny.

Délku léčby určí Váš lékař. Doporučená délka užívání je 3 až 12 měsíců.

 

Předávkování a jiné chyby v užívání

Případy předávkování ReVia nejsou známy.

 

 

Upozornění

U pacientů závislých na opiátech může ReVia vyvolat příznaky podobné závažnému stavu po náhlém

odnětí drogy.

Informujte každého lékaře, který Vás léčí, že užíváte přípravek ReVia.

ReVia nesmí být užita jinou osobou.

 

 

Pokyn pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Vnitřní obal uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

 

 

Varování

ReVia se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

Léková forma a obsah přípravku v balení

1 balení obsahuje 7, 14 nebo 28 tablet

 

Datum poslední revize textu příbalové informace

19.7.2006