NiQuitin CQ

Příbalová informace „VP“

Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

NiQuitin CQ 21 mg

NiQuitin CQ 14 mg

NiQuitin CQ 7 mg

( Nicotinum)

Transdermální náplast

 

Držitel rozhodnutí o registraci : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline                   Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

 

Výrobci:: Catalent UK Packaging Limited, Great Oakley, Corby, Velká Británie

                    Catalent UK Packaging Limited, Westhoughton, Bolton, Velká Británie

 

Složení :

Léčivá látka –  

NiQuitin CQ   7 mg: Nicotinum    36 mg v 1 náplasti        7 mg se uvolní během 24 hodin

NiQuitin CQ 14 mg: Nicotinum    78 mg v 1 náplasti      14 mg se uvolní během 24 hodin

NiQuitin CQ 21 mg: Nicotinum   114 mg v 1 náplasti      21 mg se uvolní během 24 hodin

Pomocné látky – kopolymer ethylenu s vinylacetátem, polyisobuten s vysokou molekulovou hmotností a polyisobuten se střední molekulovou hmotností (polyisobuten B100 a B12SFN), pigmentovaný polyethylen střední hustoty, polyethylen vysoké hustoty, hliník, silikonová polyesterová folie, polyethylentereftalát, složená polyesterová vrstva a hnědý inkoust

PMS 465.  

Indikační skupina: Varia – přípravek k odvykání kouření.

Charakteristika: NiQuitin CQ je čtvercová trojvrstvá náplast růžově-hnědé barvy. Obsahuje nikotin, který je v ní rovnoměrně rozptýlen a po nalepení náplasti se z ní postupně uvolňuje

v určitém množství, které se vstřebává kůží. Množství nikotinu uvolněné z náplasti je nižší než množství z cigaret. Náplasti NiQuitin CQ zmírňují touhu po kouření a odstraňují nepříjemné příznaky při přerušení kouření. Pomáhají tím překonat návyk na kouření. Používají se jako součást odvykací kúry.

Indikace: Přípravek se používá jako podpora odvykání kouření u dospělých kuřáků.

Kdo nesmí používat náplasti NiQuitin CQ?

·        Osoby alergické na nikotin nebo jinou složku přípravku

·        Nekuřáci nebo příležitostní kuřáci

·        Pacienti s čerstvým srdečním infarktem, nestabilní nebo zhoršující se anginou pectoris (bolest na hrudi při námaze spojená se ztíženým dýcháním) nebo pacienti se závažnými poruchami srdečního rytmu, pacienti s čertvou mozkovou mrtvicí

·        Těhotné a kojící ženy

·        Děti

·        Mladiství do 18 let

·         

 

Kdy se poradit s lékařem o používání náplastí NiQuitin CQ ?

V následujících případech se vždy o vhodnosti použití přípravku poraďte s lékařem:

·        Při zánětlivých nebo jiných kožních onemocněních.

·        Při onemocnění srdce nebo krevního oběhu a při vysokém krevním tlaku.

·        Po prodělané mozkové mrtvici.

·        Při závažném onemocnění jater nebo ledvin.

·        Při žaludečním nebo dvanáctníkovém vředu nebo při zvýšené funkci štítné žlázy.

·        Pokud jste diabetik léčený insulinem.

·        Při nádoru nadledvin (feochromocytomu).

·        Při současném užívání kofeinu (některé léky proti bolesti), theofylinu (léčba průduškového astmatu) imipraminu nebo clomipraminu (léčba deprese), insulinu (léčba cukrovky), propanololu a prazosinu (léčba vysokého krevního tlaku), pentazocinu nebo fenacetinu (léčba bolesti), fenylbutazonu (nesteroidní protizánětlivý lék), isoprenalinu (léčba poruch srdečního rytmu), salbutamolu (léčba průduškového astmatu a chron.plicní obstrukční nemoci), protože snížené množství nikotinu v těle může způsobit změnu reakce na tyto léky.  

·         

Jaké nežádoucí účinky může mít NiQuitin CQ?

V některých případech se může objevit zarudnutí a pocit svědění, pálení, otok, bolest, kopřivka a mravenčení na kůži, v místě, kde byla náplast přiložena. Toto obvykle zmizí během jednoho dne. Zřídka se mohou objevit závažnější reakce v místě nalepení náplasti,

v jejím okolí nebo i na větších plochách kůže jako např. kopřivka, celková vyrážka, otok, svědění. V případě výskytu těchto závažných reakcí nebo v případě, že mírné reakce v místě přiložební přetrvávají nebo se nezlepšují nebo obtěžují jiným způsobem, náplasti dále nepoužívejte a poraďte se s lékařem.

K dalším nežádoucím projevům způsobeným buď použitím náplasti nebo přerušením kouření patří:

·        nevolnost, mírné žaludeční obtíže nebo zácpa

·        kašel, bolest v krku nebo sucho v ústech

·        bolest svalů nebo kloubů

·        bolest hlavy, únava, chřipkové příznaky

·        závrať, nervozita nebo poruchy spánku, deprese

·        zrychlení srdeční frekvence ev. bušení srdce

Tyto příznaky jsou často mírné a vymizí během několika dnů. Osoby užívající náplasti Fáze 1 a považující tyto příznaky za zvláště obtěžující mohou přistoupit k použití náplastí Fáze 2 po zbytek prvních 6 týdnů a pak používat náplasti Fáze 3 po dva poslední týdny kúry.

Jestliže příznaky přetrvávají nebo se nezlepšují nebo náplasti obtěžují jiným způsobem, přerušte používání náplastí a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

 

Jaké jsou příznaky předávkování přípravku?

Projevy a příznaky předávkování NiQuitinem CQ jsou stejné jako příznaky otravy nikotinem. Patří k nim bledost, studený pot, nevolnost, slinění, zvracení, bolesti břicha, průjem, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a vidění, třes, zmatenost a slabost. Po silném předávkování se může dostavit vyčerpání, pokles krevního tlaku, poruchy dýchání, které mohou vyústit až

k selhání dýchání, méně často v srdeční selhání.

 

Jak používat NiQuitinCQ?

Podstupujete-li odvykací kúru kouření a používáte NiQuitin náplasti, je důležité, abyste přestali kouřit. Kouření byť jen jedné cigarety snižuje šanci na úspěch. V době, kdy používáte náplasti nesmíte používat jiné přípravky obsahující nikotin ( např. nikotinové žvýkačky). Kouření nebo používání přípravků obsahujících nikotin při současné léčbě NiQuitin náplastmi také zvýrazňuje nežádoucí účinky spojené s přerušením kouření

 

Dospělí včetně starších osob:

Kouříte-li více než 10 cigaret denně platí následující postup:

Fáze 1, NiQuitin CQ 21 mg po dobu 6 týdnů a dále

Fáze 2, NiQuitin CQ 14 mg po dobu 2 týdnů a dále

Fáze 3, NiQuitin CQ  7 mg po  dobu 2 týdnů.

Kouříte-li méně než 10 cigaret denně platí následující postup:

Fáze 2, NiQuitin CQ 14 mg po dobu 6 týdnů a dále

Fáze 3, NiQuitin CQ   7 mg po dobu 2 týdnů.

Je důležité dodržet sestupný dávkovací program až do konce odvykací kúry. Zvýší se tím šance na úspěch léčby. Náplasti nepoužívejte déle než deset po sobě následujících týdnů. Nepokračujte dále v léčbě, protože chronické užívání nikotinu může být toxické a návykové.

V případě, že začnete znovu kouřit, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jak dosáhnout lepších výsledků při dalším použití náplastí NiQuitin CQ.

 

Jak a kam přiložit náplast?

Náplast přilepte na čisté, suché místo na kůži bez ochlupení nebo jen málo ochlupenou

a zkontrolujte, zda pevně drží na kůži.Vyhněte se místům, kde kůže vytváří záhyby nebo se pohybuje (např. nad klouby). Rovněž vynechte místa, kde je kůže zarudlá, poraněná nebo podrážděná.

·        Nevyndávejte náplast z uzavřeného ochranného sáčku dříve, než jste připraveni ji přilepit.

·        Sáček otevřete odstřižením jeho okraje podél přerušované čáry. Dbejte, aby nedošlo

      k poškození náplasti.

·        Opatrně vyjměte náplast. Průhledná ochranná vrstva kryje lepivou stříbrnou stranu náplasti. Tato strana náplasti se nalepí na kůži.

·        Náplast držte stříbrnou stranou k sobě. Odstraňte polovinu ochranné vrstvy od středu ke kraji. Držte náplast za okraj a sejměte zbylou polovinu ochranné vrstvy, stříbrné vrstvy se dotýkejte co nejméně.

·        Ihned přiložte náplast NiQuitin CQ lepivou stranou na kůži a pevně ji přitlačte dlaní po dobu 10 vteřin. Zkontrolujte, zda je náplast dobře přilepena zejména na okrajích.

·        Při přikládání náplasti se nedotýkejte očí a nosu. Po nalepení si vždy umyjte ruce pouze vodou. Nepoužívejte mýdlo, může zvýšit vstřebávání nikotinu.

·        Voda nepoškodí náplast NiQuitin CQ, pokud je dobře nalepena. S náplastí NiQuitin CQ se můžete krátce koupat, plavat nebo sprchovat.

·         

Jak měnit náplasti?

Nová náplast se přikládá jednou denně vždy ve stejnou dobu, nejlépe krátce po probuzení. Náplast ponechejte na místě 24 hodin. Pro nalepení nové náplasti zvolte vždy jiné místo na kůži. Na stejné místo lze náplast přiložit nejdříve za 7 dní.  

Odstraněnou použitou náplast přeložte v polovině lepivou stranou dovnitř, vložte ji do sáčku, ze kterého jste právě vyndali novou náplast. Sáček s použitou náplastí zlikvidujte tak, aby byl

z dosahu dětí a drobných domácích zvířat. V případě, že jste zapomněli vyměnit náplast

v obvyklou dobu, vyměňte ji co nejdříve a pokračujte v původním časovém schématu.

NiQuitin CQ náplast drží na kůži u většiny osob velmi dobře. Někdy dojde k odlepení náplasti. Je-li to během dne, přilepte si novou náplast na jiné suché, očištěné místo.

Pokračujte v původním časovém schématu.      

Pokud Vám to vyhovuje, můžete náplast odstranit před spaním ( asi po 16 hodinách) a novou náplast si nalepit po probuzení. Odstranění náplasti po 16 hodinách však snižuje účinek náplasti na chuť kouřit po probuzení.

 

Upozornění : Obsahuje nikotin – Nepoužívejte s jinými přípravky obsahujícími nikotin. Užíváte-li jiné léky ( na lékařský předpis i bez něj), poraďte se o vhodnosti současného používání tohoto přípravku s lékařem. Při náhodném použití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře.

 

Uchovávání : Uchovávejte při teplotě do 25° C. Náplasti ponechávejte v ochranných sáčcích v krabičce do doby, než je chcete měnit. Uložte je na bezpečném místě. Nepoužívejte náplasti, které jsou v poškozeném nebo otevřeném sáčku. Lehké zažloutnutí stříbrné strany náplasti je normální.

 

Varování: Přípravek nesmí být používán po datu uvedeném na obalu. Lék uložte mimo dosah a dohled dětí.

 

Balení: 7 nebo 14 sáčků s náplastí v 1 balení

 

GSK Logo

 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie.

 

NiQuitin CQ je ochranná známka

 

Datum poslední revize:

28.1. 2009