NEMEXIN

PŘÍBALOVÁ INFORMACE                                                                       

 

Milá pacientko, milý paciente!

Přečtěte si prosím pečlivě následující informace, protože obsahují důležité údaje o tom, na co je třeba dbát při užívání tohoto léku. V případě dotazů se obraťte na svého lékaře.

 

 

Název přípravku

 

NEMEXIN

 

(naltrexoni hydrochloridum)

potahované tablety

 

 

Výrobce

Bristol-Myers Squibb, Rue du Docteur Gilles, 28230 Epernon, Francie

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci

Torrex Chiesi CZ s.r.o., Praha, Česká republika

 

Složení

1 tableta obsahuje: 50 mg naltrexoni hydrochloridum

pomocné látky: monohydrát laktózy,mikrokrystalická celulóza krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý,magnezium-stearát, potahová soustava Opadry YS-1-6378-G žlutá.

 

Indikační skupina a způsob účinku

Co je Nemexin – potahované tablety?

Nemexin se používá jako protijed (antidotum)

 

Charakteristika

Nemexin snižuje touhu po opiátech po odvykací terapii a zmírňuje euforické pocity po jejich požití. Účinek přípravku Nemexin spočívá ve značné redukci příjmu opiátů z důvodu snížení touhy po droze.

Protože užíváním Nemexinu jsou blokována vazebná místa pro opioidy (látky související s vyvoláním závislosti), větší počet pacientů je tak schopen abstinovat a vyhnout se opětovnému užívání drog.

 

Indikace

Proč máte Nemexin užívat?

Nemexin se užívá jako podpůrné léčivo odvykací terapie při léčbě  závislosti na opiátech.

 

Kontraindikace

Kdy nesmíte přípravek Nemexin užívat?

Přípravek Nemexin nesmíte užívat při:

–          známé přecitlivělosti na naltrexon nebo pomocné látky obsažené v přípravku

–          užití opiátů pro ovlivnění bolesti bez souhlasu lékaře, který vám ordinuje Nemexin

–          užití opiátů bez úspěšné odvykací terapie

–          akutních abstinenčních symptomech

–          pozitivním toxikologickém vyšetření na opiáty

–          těžkém onemocnění jater, ledvin nebo akutní hepatitidě

–          výskytu abstinenčních symptomů po injekci naloxonu

 

 

Na co je třeba dbát při těhotenství a v době kojení?

O užívání přípravku během těhotenství nebo kojení může rozhodnout pouze lékař,

s přihlédnutím k poměru užitku a rizika pro matku a dítě.

 

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Neuvádí se.

 

Nežádoucí účinky

Které nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem Nemexin?

Nemexin je obvykle snášen dobře. Případné nežádoucí účinky, které se také mohou vyskytnout během odvykací periody, kdy Nemexin není užíván, se obvykle vyskytují jen na počátku léčby a potom odezní.

Nejčastěji se mohou vyskytnout poruchy spánku, úzkost, nervozita, břišní bolesti a křeče, nevolnost, zvracení, pasivita, svalové a kloubní bolesti, bolesti hlavy, ztráta chuti k jídlu, průjem, zácpa, žízeň, zvýšený krevní tlak, deprese, podrážděnost, závratě, kožní vyrážky, opožděná ejakulace, poruchy potence, mrazení, bolesti na hrudi, pocení, zvýšená slzivost.

V jednom případě se vyskytlaidiopatická trombocytopenická purpura (onemocnění  nejčastěji charakterizované mírným kožním nebo slizničním krvácením), která po odpovídající léčbě vymizela.

 

Jestliže jste u sebe zpozorovali nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, okamžitě uvědomte svého lékaře.

 

 

Interakce s jinými léky

Které léky ovlivňují účinek přípravku Nemexin?

Účinky přípravku Nemexin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které užíváte a to na lékařský předpis i bez něj.

Během léčby přípravkem Nemexin byste neměli užívat jiné léky obsahující opiáty, protože jejich účinek se může vzájemně rušit. Informujte svého lékaře, jestliže potřebujete užívat přípravek proti kašli nebo léky proti průjmu a bolestem. Předepíše Vám léčiva bez obsahu opiátů.

 

V nezbytně nutných případech lze podat pro zmírnění bolesti zvýšenou dávku opiátů. V těchto situacích je nezbytně nutné odborné sledování pacienta, protože vyskytující se dechový útlum a ostatní symptomy mohou být silnější a déle trvající.

 

 

Návod ke správnému užívání

Následující údaje platí, pokud Vám Váš lékař nepředepsal Nemexin jinak.

Obvykle se užívá 1 potahovaná tableta Nemexinu 1x denně spolu s malým množstvím tekutiny.

Délku léčby určí Váš lékař. Doporučená délka užívání jsou 3 měsíce v některých případech i déle.

 

 

Předávkování a jiné chyby v užívání

Případy předávkování Nemexinem nejsou známy.

 

 

Upozornění

U pacientů závislých na opiátech může Nemexin vyvolat příznaky podobné závažnému stavu po náhlém odnětí drogy.

Informujte každého lékaře, který Vás léčí, že užíváte Nemexin.

Nemexin nesmí být užit jinou osobou.

 

 

Pokyn pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C, uchovávat vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem

 

 

Varování

Nemexin se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

Léková forma a obsah přípravku v balení

1 balení obsahuje 7, 14 nebo 28 tablet

 

 

Datum poslední revize textu příbalové informace

19.7.2006