MAGRILAN

Příbalová informace – RP

 

MAGRILAN

Tvrdé tobolky

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O VAŠEM LÉKU

Váš lék se jmenuje Magrilan. Jedna tobolka obsahuje 20 mg fluoxetinu. Fluoxetin je léčivá látka.

Tobolky také obsahují také mikrokrystalickou celulosu, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, patentní modř V, oxid titaničitý a želatinu.

 

Držitelem registračního rozhodnutí a výrobcem Magrilanu je:

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr.

Magrilan patří mezi skupinu léčiv zvaných antidepresiva. Používá se k léčbě deprese, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami a nutkavých stavů. Dále se Magrilan používá k léčbě poruchy příjmu potravy zvané bulimie.

NEŽ ZAHÁJÍTE LÉČBU MAGRILANEM

 

Pokud jsou Vám známy některé stavy uvedené v následujících řádcích, měli byste informovat Vašeho lékaře dříve, než začnete Magrilan užívat:

·        již dříve se u Vás vyskytla alergická reakce na fluoxetin nebo na jiné složky tobolky

·        jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte

·        máte onemocnění jater nebo ledvin

·        užíváte nebo jste nedávno užívali lék ze skupiny inhibitorů monoaminooxygenázy nebo jiný lék k léčbě deprese

·        trpíte epilepsií

·        máte cukrovku

 

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Magrilan by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Magrilan  pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Magrilan pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni Magrilanem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky Magrilanu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoje poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

 

Přípravek Magrilan obsahuje monohydrát laktosy. Pokud nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Účinky Magrilanu a účinky dalších léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by měl proto vědět i o dalších lécích, které užíváte včetně léků, které si kupujete bez lékařského předpisu.

LÉČBA MAGRILANEM

Magrilan, tobolka, by měla být spolknuta vcelku a zapita trochou vody. Může se užívat po jídle i nalačno.

Váš lékař Vás poučí, jaké množství a jak často lék užívat. Dodržujte jeho instrukce. Pokud si nejste něčím jisti, zeptejte se Vašeho lékaře nebo lékárníka.

Obvyklá dávka je 1 tobolka jednou denně, nejlépe ráno. Dle závažnosti onemocnění může lékař dávku zvýšit až na 4 tobolky denně, což je nejvyšší možná denní dávka.

Při léčbě bulimie se užívá 1 tobolka třikrát denně.

Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud se to již blíží času Vaší další dávky, zapomenutou dávku vynechejte a vezměte si pouze tobolku v běžném čase. Nikdy si neberte 2 dávky současně.

Pokud si náhodou vezmete více dávek nebo pokud sní tobolku dítě, ihned kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékárníka. Pokud to není možné, navštivte nejbližší nemocnici. Nezapomeňte si s sebou vzít krabičku s Vaším lékem, aby v nemocnici věděli, jaký lék užíváte.

Magrilan může ovlivnit pozornost a schopnost soustředění, proto se o případném řízení motorových vozidel poraďte s lékařem.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MAGRILANU

Jako u všech léků, i při užívání Magrilanu se u některých lidí mohou vyskytnout nechtěné účinky. Ty se nazývají nežádoucí účinky.

Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, sucho v ústech, zimnice, pocení, svědění, kopřivka, alergické reakce, přecitlivělost na světlo. V oblasti zažívacího ústrojí se může vyskytnout nevolnost, zvracení, nechutenství, změna chuti k jídlu. Dále se může vyskytnout bušení srdce, zívání, poruchy nervového systému jako záškuby, třes, úzkost, nervozita, závratě, ospalost, únava, poruchy soustředění a myšlení, nespavost, neobvyklé sny. Může dojít i k padání vlasů, neostrému vidění, častějšímu močení, poruchám sexuálních funkcí – snížení sexuální touhy, impotence, problémy s ejakulací (výron semene).

Mnohé tyto účinky patří k příznakům samotného depresivního onemocnění. Jejich výskyt se v průběhu léčby snižuje.

Pokud se u Vás objeví jiné obtíže, o kterých si myslíte, že mohou být způsobeny Magrilanem, řekněte to Vašemu lékaři nebo lékárníkovi.

JAK UCHOVÁVAT MAGRILAN

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obale.

 

Pokud Vám lékař řekne, že máte užívání přerušit, odneste zbylé tobolky k Vašemu lékárníkovi.

Balení:

10 nebo 30 tobolek balených v blistru a krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Magrilan je obchodní známka.

Informace v tomto letáku se týkají pouze Magrilanu.

Datum revize textu:

17.5.2006