Kozlík KNEIPP Tabletten Baldrian

Příbalová informace – VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

 

Kozlík KNEIPP Tabletten Baldrian

Valerianae radix pulverata

Potahované tablety

 

Perorální podání

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Kneipp Werke GmbH, Steinbachtal 43, D-97082, Würzburg, Německo

 

Výrobce

Kneipp-Werke, Ochsenfurt-Hohestadt, Německo

 

Složení:

Jaké léčivé látky přípravek obsahuje?

1 potahovaná tableta obsahuje 500 mg Valerianae radix pulverata (práškovaný kozlíkový kořen)

 

Jaké pomocné látky jsou v něm obsaženy?

Přípravek obsahuje koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, šelak, mastek, krospovidon, arabskou gumu, částečné vyšší nasycené acylglyceroly.

 

Indikační skupina:

Hypnotika a sedativa

 

Charakteristika:

Kozlík Kneipp Tableten Baldrian obsahuje kozlíkový kořen ve formě sušeného prášku. Tablety přípravku se pohodlně užívají, mají dobrou snášenlivost a podle zkušeností ani při dlouhodobém užívání nevedou ke vzniku návyku a závislosti.

 

Indikace:

K čemu se přípravek používá?

Přípravek Kozlík Kneipp Tabletten Baldrian se používá k léčení přechodných stavů jako je neklid, předrážděnost, psychicky podmíněné lehčí poruchy usínání a spánku přechodného charakteru. Při obtížích delších než 2 týdny nebo při zhoršení obtíží se poraďte se svým lékařem.

 

Kontraindikace:

Kdy se přípravek nesmí používat?

Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nesmí podávat dětem do 12 let a těhotným a kojícím ženám.

 

Nežádoucí účinky:

Má přípravek nežádoucí účinky?

Při doporučeném dávkování se nežádoucí účinky nevyskytují. Při výskytu jakýchkoli neobvyklých nebo nežádoucích reakcí informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Při předávkování, které odpovídá 40 potahovaným tabletám, se může vyskytnout únava, křeče v břiše, úzkost  na hrudi, omámenost, třes rukou, rozšíření zorniček. Tyto obtíže po vysazení přípravku během 24 hodin odeznívají.

 

Interakce:

Může se Kozlík Kneipp Tabletten Baldrian  užívat současně s dalšími léčivy?

Interakce nejsou známy. Účinky přípravku mohou být zesíleny při současném požití alkoholu.

 

Dávkování a způsob použití:

Jak se má přípravek Kozlík Kneipp Tabletten Baldrian správně užívat?

Pokud není určeno lékařem jinak, užívá se u dospělých a mladistvých ve věku 12-18 let 1 -3krát denně 4 tablety. K ulehčení usínání užívají dospělí a mladiství ve věku 12-18 let 4-6 tablet 0,5- 1 hodinu před ulehnutím ke spánku. Tablety se polykají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutin.

 

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny. Při obtížích delších než 2 týdny nebo při zhoršení obtíží vyhledejte lékaře.

Upozornění:

Bez porady s lékařem nepoužívejte současně s tímto přípravkem žádné volně prodejné přípravky. Pokud Vám bude lékař předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že užíváte přípravek Kozlík Kneipp Tabletten Baldrian.

 

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Léčiva s účinkem podporujícím spánek a usínání obecně mohou, a to i při správném užívání, ovlivnit schopnost reagovat. Proto může být užíváním přípravku Kozlík Kneipp Tabletten Baldrian negativně ovlivněna schopnost řízení motorových vozidel nebo obsluha strojů. Užití přípravku se nedoporučuje bezprostředně (do 2 hodin) před řízením motorových vozidel a obsluhou strojů.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí.

 

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužité léčivo vraťte do lékárny.

 

Balení:

90 potahovaných tablet

Datum poslední revize:

28. 12. 2005