PSYCHOLOGIE
psychické poruchy - studium psychologie - obsahy knížek - psychologické testy - online psychologické programy

   

 
 
   

Anorgasmie a její příčiny

Co to je anorgasmie

Anorgasmie patří do početné rodiny sexuálních dysfunkcí a bývá jednoduše definována jako neschopnost dosáhnout orgasmu při patřičné stimulaci (dráždění). Za anorgasmii se někdy považuje i schopnost prožít orgasmus pouze po velice dlouhé a intenzivní stimulaci mimo pohlavní styk.

Anorgasmie je porucha sexuálního reakčního cyklu, který má čtyři fáze:

  1. apetenci
  2. vzrušení
  3. vyvrcholení
  4. uvolnění

Následuje tzv. refrakční fáze, v níž případná stimulace nevede k sexuálnímu vzrušení a jejíž délka je ryze individuální. Délkou této refrakční fáze je určeno, za jako dlouho po orgasmu je člověk schopen dalšího vyvrcholení.

U anorgasmie tedy nedojde k třetímu kroku reakčního cyklu, tj. k vyvrcholení. Rozlišuje se anorgasmie primární, sekundární a situačně podmíněná.

  • O primární anorgasmii mluvíme tehdy, je-li přítomna celoživotně, tj. daný jedinec nikdy v životě neprožil orgasmus.
  • Sekundární anorgasmie je přítomna, když jedinec dříve orgasmus prožíval, ale není toho schopen v současné době.
  • A konečně o situačně podmíněnou anorgasmii jde v případě, že jedinec má blokováno prožívání orgasmu pouze v určitých situacích, např. není schopen vyvrcholení s partnerem, pokud u nich v domě spí nějaká návštěva.


Příčiny anorgasmie

Normální fungování sexuality je podmíněno souhrou mnoha tělesných systémů - nervového, kardiovaskulárního (srdečně-cévního) a endokrinního (žlázy s vnitřní sekrecí). Příčiny anorgasmie je tedy možné hledat v těchto systémech, ale rovněž na úrovni psychiky; psychické problémy se přitom nacházejí za většinou sexuálních dysfunkcí včetně anorgasmie. Nelze ovšem podcenit žádný bio-psycho-sociální problém.

Obvykle se příčiny anorgasmie rozdělují na biologické a psychické. Pokud jde o jednotlivá vývojová stadia, příčina může být už v poškození plodu během intrauterinního (nitroděložního) období (léky, stres). Během dospívání může mladému člověku ublížit nevhodná výchova, nedostatečné nebo neadekvátně podané poučení o věcech sexu, negativně působí i konflikty v rodině a nefungující komunikace včetně tabuizování sexu. Rovněž v dospělém věku se mohou vyskytnout nepříznivě působící faktory - např. partnerské neshody nebo znásilnění. Zmíněné negativní zážitky, chybějící osvěta, tabuizování nebo prezentování sexuality jako něčeho nečistého a hříšného mohou vyústit v pocity viny, úzkost, strach ze selhání nebo snahu dosáhnout orgasmu za každou cenu, přičemž toto všechno může mít zásadní význam u osob s dysfunkčním (nefungujícím) orgasmem.

Problémem číslo jedna bývá úzkost. Ta může mít jen přechodné trvání, je-li např. důsledkem pracovního přetížení, nebo může trvat dlouhodobě, pokud je na jejím pozadí kupř. negativní postoj k sexu. Mezi biologické faktory lze řadit již zmíněné vlivy během těhotenství, dále pak nejrůznější poruchy a choroby a v neposlední řadě některé léky. Pro normální fungování sexuality obecně je nutné neporušené cévní zásobení pohlavních orgánů a jejich inervace. Činnost cévních a nervových systémů narušuje celá řada onemocnění - jde o psychiatrické poruchy (schizofrenie, deprese), neurologická onemocnění (porušení míchy, roztroušená skleróza), endokrinní (diabetes - cukrovka) a kardiovaskulární poruchy, urologické a gynekologické chorobné stavy a další. Znevýhodňujícím faktorem je chronická bolest, zásadní vliv mohou mít všechny návykové látky a rovněž léky ovlivňující hospodaření s dopaminem, acetylcholinem a s mnoha hormony. Odhaduje se ovšem, že 90% případů anorgasmie lze přičíst na vrub psychologickým faktorům.
Psychoweb.cz doporučuje psychotesty:

Test emoční inteligence
Dokážete komunikovat s druhými, umíte správně odhadnout, jak se cítí? Vládnete svým emocím nebo ony ovládají vás?


Test typů a poruch osobnosti
Jaké je celkové zaměření vaší osobnosti? Nemáte některé vlastnosti příliš silně nebo naopak příliš slabě vyvinuté?


Test psychických poruch
Dělá vám starosti vaše psychika? Chcete pomoci odhadnout, jak jste na tom s duševním zdravím?


Sociální test osobnosti
Jaké máte předpoklady pro kvalitní a trvalé vztahy s druhými lidmi? Umíte je vytvářet a dokážete si druhé udržet?


Test profesní orientace
Na jakou školu nebo práci se hodíte? S jakou profesí ladí vaše osobnost?


Test výkonu a motivace
Snažíte se, ale výsledky se nedostavují? Co vám brání v úspěchu a výkonu?


Test paměti
Jak funguje vaše paměť? Jak dobří jste v zapamatování a vybavení?


Test mentální výkonnosti
Myslí vám to pružně, rychle a bezchybně? Neselháváte v pozornosti? Necháte se snadno rozhodit?


Základní test osobnosti
Jaký je základ vaší osobnosti? O co se můžete opřít a co vám naopak komplikuje život?
 
 

© psychoweb.cz 2009-2017 Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, další zveřejňování a šíření jakýchkoli textů, obrázků, fotografií, zdrojových kódů nebo jiných částí webu je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontakt | Reklama | Podmínky použití | Seznam literatury      

Doporučujeme weby: Partneři | Deprese | Schizofrenie | Sebevražda | Psychotesty | Angličtina | Hypnóza | Test paměti a IQ v akci | Psychologie barev | Syndrom vyhoření | Psychotesty pro řidiče |
Psychotesty k policii | Psychologie - poradna | Nevěra | Seznam psychologů | Relaxace ke stažení | Testy a psychotesty | Test partnerského vztahu | Jak se zbavit úzkosti a deprese | Kurzy psychologie online | Psychoterapie | Přijímačky na psychologii | SEO webu sledují SEO nástroje.cz |